De lijst van publicaties van, over en door Norbertijnen is opgezet door oud-bibliothecaris Pater Titus de Kemp. Onderstaande lijst is nog niet compleet en wordt nog aangevuld.

2019
De gelukzalige Herman Jozef / Verboord, Adrie
In : Met ganse trou ; heemkundekring ‘Ons en oort’. – Jrg. 69 nr. 4 (2019). –  p. 61-63
Herman Jozef van Steinfeld  (Norbertijn) ±  1150 geboren  te Duitsland.

Jan G.M.Sanders
Eenheid in verscheidenheid. De oude archieven van de kloosters Berne, Sint-Catharinadal en Postel.
In : Eigen schoon & de Brabander. – Asse : Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel. – Jrg. 102 (2019) nr. 1. – p. 49-70

Vasthouden aan één vorm kan niet meer: interview Denis Hendrickx, abt abdij van Berne / Elze Riemer [tekst], Ted Aanholt [beeld]
In: Volzin Jrg. 18 (2019) nr. 4 p. 6-9

2018
Vefie Poels en Erik Sengers, ‘Power play in the Norbertine Order and the Roman Curia. J. Nouwens O.Praem., Cardinal van Rossum, and the modernization of Vatican bureaucracy 1910-1922’, in Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden/Religion, Culture and Society in the Low Countries, 27(2018), nr. 1, p. 195-216.

2012
Yannick van Loon, Abtverkiezingscommissies in Brabant, 1540-1600 : een politiek-religieus machtsspel? In : Trajecta 2012 nr. 3/4 p. 225-248′