Kerkblad Stukwerk

De Abdij van Berne geeft maandelijks een contactblad voor bezoekers uit: Stukwerk. Dit blad is te verkrijgen bij de abdijkerk; bij de ingang liggen exemplaren om mee te nemen. De digitale edities kunt u hier downloaden.
Nummer 4, april 2019
Nummer 3, maart 2019
Nummer 2, februari 2019
Nummer 1, januari 2019

Publicaties van, over en door Norbertijnen

Onderstaande lijst van publicaties is opgezet door oud-bibliothecaris Pater Titus de Kemp. Onderstaande lijst is nog niet compleet en wordt nog aangevuld.

2019
Op perkament gedrukt: het leven van de H. Norbertus / Robert Arpots
In: Devotionalia Jrg. 38(2019) p. 176-179

De gelukzalige Herman Jozef / Verboord, Adrie
In : Met ganse trou ; heemkundekring ‘Ons en oort’. – Jrg. 69 nr. 4 (2019). –  p. 61-63
Herman Jozef van Steinfeld  (Norbertijn) ±  1150 geboren  te Duitsland.

Jan G.M.Sanders
Eenheid in verscheidenheid. De oude archieven van de kloosters Berne, Sint-Catharinadal en Postel.
In : Eigen schoon & de Brabander. – Asse : Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel. – Jrg. 102 (2019) nr. 1. – p. 49-70

Vasthouden aan één vorm kan niet meer: interview Denis Hendrickx, abt abdij van Berne / Elze Riemer [tekst], Ted Aanholt [beeld]
In: Volzin Jrg. 18 (2019) nr. 4 p. 6-9

2018
Vefie Poels en Erik Sengers, ‘Power play in the Norbertine Order and the Roman Curia. J. Nouwens O.Praem., Cardinal van Rossum, and the modernization of Vatican bureaucracy 1910-1922’, in Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden/Religion, Culture and Society in the Low Countries, 27(2018), nr. 1, p. 195-216.

2012
Yannick van Loon, Abtverkiezingscommissies in Brabant, 1540-1600 : een politiek-religieus machtsspel? In : Trajecta 2012 nr. 3/4 p. 225-248′