Bekijk hier het archiefmateriaal op de website van het BHIC:
Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857

Verantwoording inventarisatie BHIC
Archivaris Willibrord Hoevenaars was de eerste die het archief van de abdij rond 1880 ordende. Rond het midden van de 20ste eeuw inventariseerde archivaris Hugo Heijman het archief opnieuw. Hij verdeelde het in twee afdelingen. In de eerste werden de stukken min of meer per abbatiaat geplaatst. Deze ordening is voor de stukken tot 1857 op hoofdlijnen aangehouden, evenals de nummering, wegens de vele verwijzingen in oudere publicaties hiernaar.

Kijk hier voor de volledige verantwoording van de inventarisatie door het BHIC (zie ‘inleiding’ en ‘verantwoording van de inventarisatie’).