De collectie van de bibliotheek Priorij De Essenburgh en Communiteit Mariëngaard, wordt ontsloten in de catalogus van de abdijbibliotheek. Hierdoor kunt u soms twee locatieaanduidingen bij een publicatie aantreffen:
locatie aanduiding bibliotheek De Essenburgh: Ess: ….
locatie aanduiding Abdijbibliotheek Abdij van Berne : AvB: ….