Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Met onder andere:
– Het ‘Katholieken ABC’:korte verklaring van veel voorkomende specifiek katholieke termen, samengesteld door Bernard T. Tervoort. 
– De Bibliografie Katholieke Nederlandse Periodieken: een overzicht van periodieke publicaties voor en door Nederlandse katholieken; bevat ruim 3600 nationale en regionale titels.