Abdijbibliotheek: ruim vijf eeuwen aan historie
De boekencollectie van de Abdij van Berne is in een periode van bijna 570 jaar door de Norbertijnen bijeen gebracht. De collectie is overwegend contemporain ontstaan: veel herkomstgegevens van de incunabelen en de 16e-eeuwse drukken laten zien dat zij overwegend in de tijd zelf zijn verworven. Een uitzondering wordt gevormd door de voormalige bibliotheek van de Bossche Broeders van het Gemene Leven, die in 1623 werd aangekocht door de Abdij van Berne.

Goede conditie boekencollectie
De boekencollectie verkeert in opmerkelijk goede staat. Dat de collectie een aanzienlijk aantal levensbeschrijvingen van Norbertus bevat, mag niet verbazen. In het 17e-eeuwse gedeelte van de collectie is het opvallendste exemplaar daarvan de editie uit 1622, gedrukt op perkament en waarvan de kopergravures op spectaculair fraaie wijze met de hand zijn ingekleurd. Dr Marjolein Leesberg (‘The New Holstein’) meldde dat zij zelden zoiets moois had gezien.

Mogelijkheden tot onderzoek
Aangezien de herkomst gegevens van een zeer groot gedeelte van de collectie veelal goed bewaard zijn gebleven en omdat de boekbanden in de meeste gevallen in de oorspronkelijke staat zijn gebleven, zijn de mogelijkheden voor onderzoek aan het boek als totaalobject legio, en zeker als het gaat om het gedrukte bezit uit de 15e- en vroege 16e eeuw.

Meerdere vakgebieden
De abdijcollectie van Berne is, anders dan men misschien zou verwachten, zeker niet louter theologisch van aard. Integendeel. In de abdijcollectie zijn veel verschillende vakgebieden goed vertegenwoordigd. Naast theologische ook juridische, taalkundige, letterkundige en geneeskundige werken, alsook klassieke teksten, atlassen, natuurlijke historie.

Devotieprentjes vóór 1800
Een bijzonder onderdeel van de abdijbibliotheek wordt gevormd door een fantastische collectie devotieprentjes gedrukt vóór 1800. Ook hier weer een enorme bron voor onderzoek door bijvoorbeeld kunsthistorici naar illustratoren en illustratietechniek, maar ook zeer geschikt voor onderzoek naar drukkers en uitgevers van marginaal religieus drukwerk. De collectie devotieprentjes is indrukwekkend mooi.

Omvang collectie
Van de omvang van de collectie is een globale schatting gemaakt. De cijfers zijn verkregen door de telling van banden! Met convoluten is dus geen rekening gehouden, waardoor het vrijwel zeker om meer titels gaat. Bij de gedrukte werken van vóór 1901 betreft het  5728 banden: 3203 gedrukt vóór 1801 en 2525 19e-eeuwers.

Norbertijnencollectie 20e en 21e-eeuw

Het aantal boeken uit de 20e- en 21e-eeuw betreft een kenmerkende Norbertijnencollectie. Dit moderne deel van de abdijcollectie bestaat uit 16.312 banden.
Deze collectie wordt toegankelijk gemaakt via de catalogus van de abdijbibliotheek en documentatiecentrum. In deze catalogus wordt ook de collectie van de bibliotheek priorij De Essenburgh  te Hierden opgenomen.

Abdij van Berne
De Abdij van Berne werd in 1134 door ridder Fulco van Berne gesticht in Berne aan de Maas, het tegenwoordige Bern (Gelderland). Hiermee is Berne de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland.

De Abdij van Berne behoort tot de Orde van Prémontré, gesticht in 1121 door de Heilige Norbertus van Xanten te Prémontré. 

Voor meer informatie over de Abdij van Berne kijkt u hier.

Berne Abdijwinkel

De nieuwe Berne Abdijwinkel in Heeswijk-Dinther is meer dan alléén bier, kaas en wijn. Stichting Berne Abdijbier blaast nieuw leven in de oude boekwinkel van Berne Media die recent is opgeheven. Naast de verkoop van Berne Abdijbier wordt het assortiment uitgebreid met  reisboeken, fiets- en wandelinformatie en een uitgebreide collectie abdij- en streekproducten.