Onlangs is een nieuw artikel over het archief van de Abdij van Berne verschenen in Eigen Schoon en de Brabander.

Jan G.M.Sanders
Eenheid in verscheidenheid. De oude archieven van de kloosters Berne, Sint-Catharinadal en Postel.
In : Eigen schoon & de Brabander. – Asse : Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel. – Jrg. 102 (2019) nr. 1. – p. 49-70

Andere artikelen in dit nummer:

Appelmans, Janick
Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant : terugblikken op een kwarteeuw onderzoek. – p. 1-12
Carnier, Marc
Premonstreit in het Rijksarchief . – p. 13-18
Janssens, Herman
De stichting van de Abdij van Averbode vanuit de bewaarde oorkonden 1133-1139. – p. 19-37
Van Lani, Stefan
de Parkabdij en haar abdijdomein, van Haspengouw tot Noord-Brabant. – p. 38-40
Appelmans, Janick
Een ambitieus kanunnik grijpt de macht. Joos Bruylant, Grimbergs abdijleven en intriges in de late vijftiende eeuw. – p. 71-77

Meer over Eigen Schoon en de Brabander