De boeken van de Berne abdijbibliotheek die gedrukt zijn vóór 1801, heb ik vele malen in mijn handen gehad. Toch viel mij nu pas op dat veel rugvelden gedecoreerd zijn met bloemstempeltjes.

Stempels met heraldische wapens vallen veel sneller op, maar een eenvoudig bloemstempeltje dus niet. Terwijl ze de rugvelden toch heel erg opvrolijken. Let bijvoorbeeld op de laatste afbeelding onderaan, waar de stempelsnijder, of de boekbinder, met twee losse stempels de bloem combineerde met een naderende bij!

Tot nu toe leverden twee kasten met 18e-eeuwse boekbanden 46 bloemstempeltjes op. Groot zijn ze niet, meestal meten ze slechts 14×9 mm (hxb). Om boekbanden aan boekbinders te kunnen koppelen, zijn identieke stempels belangrijk. Van de 46 stempels is slechts een klein aantal identiek, bijvoorbeeld de stempels op de eerste en de tweede afbeelding hieronder. Van de boeken in deze beide boekbanden is de ene gedrukt in Augsburg (1767) en de ander 460 km. oostelijker, in Wenen (1770).

De meeste boeken van de abdij zijn gebonden in de zuidelijke Nederlanden, waarschijnlijk in Antwerpen en Leuven, en deze identieke bloemstempels zouden bijvoorbeeld van een Leuvense boekbinder kunnen zijn. Hopelijk biedt het fotograferen en vergelijken van alle bloemstempels in de abdijcollectie over een tijdje meer zekerheid.