De bestudering van de collectie oude drukken in de abdijbibliotheek van Heeswijk-Dinther levert leuke vondsten op. Zoals een Bossche prijsband uit 1762, uitgereikt aan Abraham van Herck (*1746).

De 15-jarige Abraham ontving uit handen van rector Johannes Junius (†1764) de tweede druk van de Historia Romana van Velleius Paterculus (Rotterdam, Beman en zoon, 1756), geredigeerd door Pieter Burman (1668-1741), een vriend rector Junius. Deze prijsband is dus gebonden tussen 1756 en 1762, naar alle waarschijnlijkheid in Den Bosch zelf.

Uitgerekend in Heeswijk duikt een Abraham van Herck op als pastoor in de jaren 1800-1803. Dat zou dan meteen de herkomst van deze Bossche prijsband in de abdijbibliotheek van Heeswijk-Dinther verklaren.