Thomas Merton – We zijn al één. Woorden voor elke dag van het jaar
De trappist Thomas Merton was met spiritualiteit bezig lang voordat het mode werd. Zijn zoektocht naar de kern van wat leven is en de rol van God herkent hij ook bij vertegenwoordigers van andere religies, met wie hij uitgebreid correspondeerde. Hij is zo een pionier geworden van de interreligieuze dialoog, steeds op zoek vanuit de eigen geloofstraditie, maar met een open oog voor de wijsheid in andere tradities. De eerlijke en open manier waarop hij deze zoektocht beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer: voor de zoeker die maar niet vindt, maar ook voor de zoeker die zelfvoldaan meent te hebben gevonden.

Mertons doel was vrij zijn van alles waarachter je je verstopt en groeien in liefde. Voor dit boek zijn citaten uit zijn hele levenswerk gekozen en verzameld.
De samenstelling van dit boek is tot stand gekomen via de Mertonvrienden van de Lage Landen, die zich ten doel stellen om Mertons werk onder de aandacht te brengen in Nederland en Vlaanderen. Zij hebben recent vertalingen verzorgd van Mertons Zaden van contemplatie en van zijn biografie Leven met wijsheid (Jim Forest).

Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijk Amerikaans katholiek theoloog, dichter, auteur, mysticus en sociaal activist. Hij was trappist en monnik in de Abdij van Onze Lieve vrouw van Gethsemane bij Bardstown in Kentucky.

EAN nummer 9789089722720
Auteur(s) Merton, Thomas
Taal Nederlands
Onderwerp Spiritualiteit
Uitgever Abij van Berne, 2018
Uitvoering Hardcover
Pagina’s 240
Locatie Bibliotheek Abdij van Berne UDC 248.6

Bron: berneboek.com

Terug naar actueel