Donderdag 28 maart jl. is het samenwerkingscontract van de Abdij van Berne met de Radboud Universiteit ondertekend. Vrijwilligers van de abdijbibliotheek in Heeswijk-Dinther gaan samen met de Radboud Universiteit aan de slag om 51 incunabelen (voor 1501 gedrukte boeken) en 183 postincunabelen (gedrukt tussen 1501 en 1540) van de abdij op te nemen in het digitale zoeksysteem van de universiteitsbibliotheek. De bijzondere boekencollectie wordt daarmee toegankelijk voor studenten en onderzoekers.

Abdijbibliotheek, foto Erik van ’t Hullenaar

De beschrijvingen van deze unieke verzameling boeken worden opgenomen in RUQuest, de digitale zoekmachine van de universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit. Op die manier wordt het bezit van de Abdij van Berne zichtbaar voor de hele wereld. De boeken zijn hier, op deze website, te raadplegen.

De totale collectie van de Norbertijnenabdij omvat ongeveer 5.700 werken van vóór 1901. Naast een aantal levensbeschrijvingen van de heilige Norbertus maken ook drukken van de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn en unieke edities van Noord- en Zuid-Nederlandse uitgevers deel uit van deze bijzondere verzameling. In 1623 zijn door de abdij boekbanden aangekocht afkomstig uit de boekbinderij van de Bossche Broeders van het Gemene Leven. Ook zeventig devotieprentjes uit de periode 1700-1900 worden gedigitaliseerd en gecatalogiseerd.

Wereldwijd toegankelijk

Inmiddels zijn de gegevens van ruim 2.400 boeken van de kloosterboekerij ingevoerd in RUQuest – voorzien van de code AvB (Abdij van Berne). De komende jaren wordt hieraan op vrijwillige basis in de abdij verder gewerkt door twee oud-medewerkers universiteitsbibliotheek: Lennie van Orsouw en Robert Arpots. De gehele abdijbibliotheek, inclusief de moderne collectie, zal op deze wijze wereldwijd toegankelijk worden.


Boek uit de Abdijbibliotheek, foto: Erik van ’t Hullenaar

Terug naar actueel