De 11de Volzin-lezing die in de Abdij van Berne georganiseerd wordt, vindt plaats op 18 mei 2019. Het thema van de lezing zal zijn ‘oud baart nieuw’.

Volzin lezing
Volzin zet een traditie voort en nodigt alle belangstellenden van harte uit: op zaterdagmiddag 18 mei 2019 bent u welkom in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther (nabij Den Bosch) bij de elfde Volzin-lezing. Onder de titel ‘Oud baart nieuw’ zal prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, spreken over traditie en vernieuwing. De Volzin-lezing is bedoeld voor alle lezers van Volzin en hun introducés. Andere
belangstellenden zijn eveneens van harte welkom. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.

Programma
13:15 Abdijkerk open
13:45 Opening door Jan van Hooydonk, redacteur van Volzin
13:50 Welkom door Arjan Broers, gastheer
14:00 Volzin-lezing door Mechteld Jansen
14:30 Forumgesprek Mechteld Jansen, Richard Steenvoorde en Alain Verheij
15:00 Pauze en muziek, boekentafel
15:30 Theatraal intermezzo door Kees Posthumus
16:00 Gesprek met zaal en sprekers
16:30 Muziek
16:35 Nawoord Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne
16:45 Hef het glas op Volzin

Voorafgaande aan de Volzin-lezing zullen er voor belangstellenden rondleidingen worden verzorgd in de abdij met aansluitend een lunch. Aanvang: 10.30 uur. De kosten voor dit Volzin-arrangement zijn € 24,- p.p.

Aanmelden kan hier

Bron: www.volzin.nu