De abdijbibliotheek heeft veel unica (boeken waarvan maar één exemplaar bekend is), vermoedelijk zelfs zo’n 30 – 40%. Één van die unica is een Latijns brevier, in 1698 door Fanciscus Muller gedrukt voor de Orde der Premonstratenzers.

Liturgische boeken, in kwartoformaat gedrukt vóór 1800, bevatten vaak erg mooie gravures. Die zijn bijna altijd prachtig, blauwzwart afgedrukt, en aan het hele boek is duidelijk veel zorg besteed. Vrijwel elk blad is in rood en zwart gedrukt. In de abdijbibliotheek van Berne bevindt zich een Latijns brevier, in 1698 in Antwerpen door Franciscus Muller speciaal gedrukt voor de Orde der Premonstratenzers.

Naast een tweekleurig typografisch titelblad, is er een door Hendrik Causé (1648-1699) gegraveerd titelblad naar een tekening of schilderij van Abraham van Diepenbeeck (1596-1675). Let op de 17de-eeuwse skyline van Antwerpen!

Het brevier bestaat uit een zomer- en een winterdeel. Beide delen zijn geïllustreerd met kopergravures van Hendrik Causé maar vooral van Philibert Bouttats junior. De gravures hebben een gemiddelde grootte van 215 x 140 mm. De twee boekbanden (264 x 203 x 45 mm) zijn van kalfsleer, voor- en achterplat zijn omkaderd met drie vergulde lijnen, de kanten goud bestempeld.

De rug bevat vijf ribben en stempeling in goud. In het tweede rugveld de deeltitel. Dubbelbestoken kapitaalbandjes in wit en blauw. Dek- en schutbladen van sierpapier: rood, groen, geel golfmarmer.

Van dit brevier is in Nederland slechts één exemplaar bekend in Worldcat: het abdij-exemplaar. Signatuur: AvB1700043. Zie ook: RUQuest

Door: Robert Arpots

Terug naar actueel