De norbertijnen van de Abdij van Berne hebben de provincie eind 2015 gevraagd mee te denken over de toekomst van de abdij. Voor de plannen die daaruit voortgekomen zijn, reserveert de provincie Noord-Brabant een bedrag van 1,8 miljoen euro. De herontwikkeling van de abdij gaat de komende dertig jaar in fasen gerealiseerd worden.

De benodigde financiële middelen worden opgebracht door de abdij, de gemeente Bernheze, de provincie, fondsen en andere partijen. Voor de miljoeneninvestering kan de bijdrage van de provincie als vliegwiel fungeren. Deze is met name bestemd voor duurzame instandhouding, zoals aanpassingen in het abdijgebouw en het convent (de woonvertrekken), de aanpassingen in de tuin en duurzaamheidsmaatregelen.

De Abdij van Berne, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze willen dit levend religieus erfgoed behouden, zodat Berne voor komende generaties een bron van betekenis kan blijven, net als de verhalen die daarbij horen. In de uitvoering van de toekomstplannen is 2021 de eerste belangrijke mijlpaal. In dat jaar bestaat de wereldwijde Norbertijner orde 900 jaar.

Voor het hele artikel kijkt u op de website van de Abdij van Berne.

Bron: Provincie Noord-Brabant/Abdij van Berne

Terug naar actueel