Herkomsten kunnen heel bijzonder zijn. Zo bevindt zich in de abdijbibliotheek van Berne een boek dat in het bezit is geweest van Melchior Moretus (1573-1634), kleinzoon van de bekende drukker Christoffel Plantijn.