Herkomsten kunnen heel bijzonder zijn. Zo bevindt zich in de abdijbibliotheek van Berne een boek dat in het bezit is geweest van Melchior Moretus (1573-1634), kleinzoon van de bekende drukker Christoffel Plantijn.

Melchior was de zoon van Christoffel Plantijns tweede dochter, Martina (1550-1616). Zij was getrouwd met Jan Moretus, rechterhand van haar vader. Melchior, tweede van tien kinderen, werd geestelijke maar sukkelde erg met psychische problemen. Hij is het zorgenkind van de familie geweest.

Het boek, M. Tvlli Ciceronis epistolæ; ad T. Pomponivm Atticvm, werd door Plantijn gedrukt in 1582 (Voet 955). Kleinzoon Melchior heeft er uitbundig in zitten onderstrepen, en wel zó wild dat de inkt over het papier sproeide. De boekband, die heel misschien wel afkomstig is uit de binderij van Plantijn zelf, is een schaapsleren band. De kapitaalbandjes zijn, zoals zo vaak in deze abdijbibliotheek, in blauw en wit. De sneden zijn rood gesprenkeld.

Wanneer en langs welke weg het boek in het bezit van de abdij is gekomen, is vooralsnog onduidelijk. Hoe dan ook is het heel bijzonder, eerlijk gezegd een kippenvelmoment, om een boek aan te raken dat ongeveer 400 jaar geleden is vastgehouden en gelezen door de kleinzoon van de beroemde drukker Christoffel Plantijn!

Door: Robert Arpots

Terug naar actueel