Christoffel van Cheeffonteyne (†1595) is de auteur van een erg zeldzame Leuvense druk, uitgegeven door Jan Maes en Petrus Fabri in 1576: Verantwoording onser voorouders religie. Uit het Latijn vertaald door Marten van der Heyden, biechtvader van het Clarissenklooster in Leuven. Het exemplaar van de Abdij van Berne is, op de ontbrekende approbatie na (blad L8), compleet en in goede staat.

Er is op dit moment in Worldcat geen ander exemplaar van bekend (vingerafdruk: 157608 – a1 †2 vit : a2 †5 n, – b1 A o : b2 L5 ech). De elf octavo katernen zijn gebonden in een spitselband van flexibel perkament, met bruinleren bindingen. Als schutbladen zijn twee perkamenten fragmenten meegebonden, waarvan het achterste onbeschreven is. Maar het voorste fragment bevat, recto en verso, details van een Middelnederlands handschrift.

De tekst daarvan komt vrijwel geheel overeen met de tekst van het Getijdenboek van Geert Groote (1340-1384) uit Huis Bergh (Hs 4). In het boek zijn geen herkomstgegevens te vinden. Het is niet ondenkbaar dat het zich bevond in de bibliotheek van de Bossche Broeders van het Gemene Leven. In 1623 werd die door de Bernese Norbertijnen verworven. Dat zou de aanwezigheid van het fragment kunnen verklaren.

Signatuur: AvB1600070. Zie ook: RuQuest.

Door: Robert Arpots

Terug naar actueel