Als de Bliksem wordt Norbert van zijn paard op de grond geworpen. Maar net als Paulus komt die bekering niet uit de lucht gevallen. Tijdens talloze prediktochten draagt Norbert de kerkelijke en maatschappelijke idealen van de Gregoriaanse hervorming uit.

Met zijn charisma weet Norbert vele volgelingen, mannen en vrouwen, rondom zich te verzamelen. Hij sticht voor hen tal van kloosters, die uiteindelijk tot een religieuze orde uitgroeien die zich verspreidt over Europa, tot in het Heilig Land. De Lage Landen zijn een van de kerngebieden van de norbertijnse beweging, met veel abdijen en priorijen.

Norbertijnen en norbertinessen combineren een monastiek kloosterleven en een verzorgde liturgie met een apostolaat en maatschappelijk engagement dat hen tot ver buiten de kloostermuren brengt. Generaties premonstratenzers zijn in de parochiepastoraal actief. Reformatie in de zestiende eeuw en revoluties rond 1800 betekenen het einde voor vele kloosters. In heel wat landen kan in de negentiende en twintigste eeuw het religieus leven hernemen, zodat norbertijnen en norbertinessen nu in alle continenten actief zijn.

Vijfenveertig auteurs belichten de krachtlijnen en talrijke bijzonderheden van de geschiedenis en spiritualiteit van de orde van norbertijnen en norbertinessen. Als de Bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen begeleidt de gelijknamige tentoonstelling in museum PARCUM van representatieve objecten uit het rijke norbertijnse kunstpatrimonium en muzikale erfgoed.

Leverancier : Berneboek € 45,00