In november 2019 werd door ons op LinkedIn en op de website aandacht besteed aan een opmerkelijke vondst: een fragment van een handschrift, gevonden in postincunabel 37. De tekst was in het middelnederlands en betrof een onderdeel van de Historie van Troje van de zuidnederlandse dichter Jacob van Maerlant (ca.1230-ca.1288). Naar aanleiding van deze vondst is onlangs een artikel verschenen in Queeste.

Het bericht op LinkedIn over de vondst wekte de belangstelling van Remco Sleiderink, hoogleraar aan de universiteit van Antwerpen, die het fragment een week later ter plekke kwam onderzoeken. Het onderzoek mondde uit in een artikel dat deze maand is verschenen in het tijdschrift Queeste: Remco Sleiderink, “Een nieuwe tekstgetuige van de Historie van Troyen van Jacob van Maerlant. Het fragment Heeswijk-Dinther, Abdij van Berne, P.inc 37”, in Queeste 26(2019), nr.2, p.177-185.

In het artikel gaat de auteur bijvoorbeeld in op de streek waarin het handschrift is ontstaan en op de bijzondere variant van het gebruikte middelnederlands.

Van harte aanbevolen!