In 2015 rijpte bij de Abdij van Berne en het Brabants Historisch informatie Centrum (BHIC) het plan tot veiligstelling en moderne beschikbaarstelling van het geschreven historisch erfgoed van de abdij. Inmiddels is de digitalisering voltooid en is het archief van de Abdij van Berne online beschikbaar. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een symposium in de Abdij van Berne op woensdag 12 juni.

Digitalisering archief Abdij van Berne

In 2016 kreeg het BHIC via het programma Metamorfoze de mogelijkheid waardevol historisch geschreven erfgoed van de Abdij van Berne materieel te laten verzorgen. Aansluitend kon het gedigitaliseerd worden zodat het erfgoed voortaan altijd, in digitale vorm, voorhanden is.

Het gaat om de conservering en digitalisering van drie onderdelen van het historisch erfgoed van de Abdij van Berne:
· Het oude archief van de abdij 1134-1857
· De archieven van de sociale werkers 1890-1940
· De handschriftencollectie 1400-1900

De conservering is uitgevoerd door het Zeeuws Archief, de digitalisering door Art in Print. Het BHIC heeft dit project nu kunnen afronden en stelt de scans via zijn website ter beschikking. Om deze mijlpaal te vieren organiseerde Abdij van Berne en het BHIC een symposium.

Symposium Abdij van Berne

Tijdens het symposium in de Abdij van Berne werden de resultaten van het project gepresenteerd. Download hier enkele lezingen van deze middag:
Inleiding symposium, door abt Denis Hendrickx
Handschriften van de abdij, door Robert Arpots (gastconservator Abdij van Berne)

Abdij van Berne in de media

Naar aanleiding van de voltooiing van de digitalisering verschenen er enkele artikelen in de media:
– ‘Archief eeuwenoude Abdij van Berne staat nu online als digitale snoeppot voor heemkundigen‘ in: BD, 13 juni 2019
– ‘De oudste kloostergemeenschap van Nederland opent zijn digitale archief nu voor iedereen‘ in: Trouw, 14 juni 2019