Bij de ontsluiting van de abdijbibliotheek van Berne in Worldcat worden alle facetten van het historische boek betrokken. Oók de maculatuur wordt zo goed als het kan beschreven en in het titelrecord afgebeeld.

In Confessio Catholicae fidei christiana van Stanislaus Hosius (1504-1579), Antwerpen, J. Steelsius, 1561, troffen wij fraaie, perkamenten maculatuur aan. Het blijken tekstfragmenten te zijn uit de Libri IV Sententiarum van Petrus Lombardus (c1100-1160), en wel Lib. I, het einde van Distinctio XXII en het begin van Distinctio XXIII.

Recto fragment: addens mihi tutum fore ac saluti propinquum sub mensa dominorum micas edere. Quid sit hic Sacramentum et res. Post praedicta restat investigare quid in actione poenitentiae sit sacramentum et res. Sacramentum enim signum est sacrae rei. Quid ergo hic signum est. Verso fragment: Praeter praemissa est etiam aliud sacramentum, scilicet unctio infirmorum, quae sit in extremis oleo per episcopum consecrato. Et sunt tria genera unctionis, est enim unctio quae sit chrismate, quae dicitur principalis unctio quia in ea principaliter paracletus datur. Signatuur: AvB1600022. Zie ook: RuQuest.