Op zondag 20 oktober 2019 openen abt Denis Hendrickx en pastor Arockiadoss o.praem. om 16.00 uur in de Abdijkerk in Heeswijk-Dinther een tentoonstelling over het Norbertijnse missiewerk in India.

Het is 100 jaar geleden dat paus Benedictus XV een belangrijke brief publiceerde over de missionaire opdracht van de kerk. Daarom heeft paus Franciscus opgeroepen de maand oktober aan te merken als missie-maand.

De Abdij van Berne heeft aan deze uitnodiging gehoor gegeven omdat 50 medebroeders van 1923 tot 1984 als missionaris hebben gewerkt in India. Zij hebben ondermeer een abdij gesticht in Jamtara, een groot sociaal centrum in Mumbai (het voormalige Bombay) en in diverse plaatsen scholen gebouwd en zelfs twee ziekenhuizen opgericht.

Het werk was destijds een vorm van evangelisatie. Tegenwoordig ligt het accent vooral op ontwikkelingswerk in de vorm van scholing en maatschappelijke vorming. Daartoe werkt de Abdij nauw samen met de stichting ‘Solidair met India’. De zending heeft nu een wederzijds accent. Zo werkt in Tilburg een Norbertijn uit Jamtara binnen het pastoraal team. 

De tentoonstelling is na 20 oktober alle dagen van 09.00 – 17.30 uur te bezichtigen tot en met 1 december.

Bron: Pieter Butz, Abdij van Berne

Terug naar actueel