Categorie: Actueel Page 2 of 4

Nieuwe uitgave Berne Media: De Islam begrijpen – Of beter gezegd: waarom we er niets van begrijpen

Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt.

Nieuwe uitgave Berne Media: Willibrord door de eeuwen heen

‘Willibrord door de eeuwen’ verwijst naar een oude hymne ter ere van de apostel van de Lage Landen. De tekst eert de fierheid en het standvastig geloof van een geloofsheld.

Maculatuur in abdijbibliotheek

Maculatuur neemt een belangrijke plaats in bij de ontsluiting van de abdijbibliotheek van Berne. Als het maar enigszins mogelijk is, worden de fragmenten gedigitaliseerd, waarbij natuurlijk voorop staat dat de boekband niet beschadigd mag worden.

Conservator abdijbibliotheek publiceert artikel in Devotionala

Robert Arpots, de conservator van de abdijbibliotheek Van Berne, heeft als gastconservator van de Brabant Collectie onlangs een nieuw artikel gepubliceerd in Devotionalia. Het artikel gaat over een luxe en uniek Officie van Onze Lieve Vrouw.

Officivm Beatæ Mariæ Virginis […]. Antverpiæ, 1622
Vindplaats: CBC TFH B 6888

Tentoonstelling ‘Gedoopt en gezonden – Norbertijnen in India’ geopend

Zondag 20 oktober jl. heeft Abt Denis Hendrickx  o.praem. de tentoonstelling ‘Gedoopt en gezonden – Norbertijnen in India’ in de Abdij van Berne geopend. Dit deed hij door samen met Arockia Belavendran o.praem. de vlag van India op te hangen. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Solidair met India; de stichting die het werk van de Norbertijnen van Berne in India voortzet.

Gelezen en onderstreept door de kleinzoon van Plantijn

Herkomsten kunnen heel bijzonder zijn. Zo bevindt zich in de abdijbibliotheek van Berne een boek dat in het bezit is geweest van Melchior Moretus (1573-1634), kleinzoon van de bekende drukker Christoffel Plantijn.

Tentoonstelling over missiewerk Norbertijnen in India

Op zondag 20 oktober 2019 openen abt Denis Hendrickx en pastor Arockiadoss o.praem. om 16.00 uur in de Abdijkerk in Heeswijk-Dinther een tentoonstelling over het Norbertijnse missiewerk in India.

Provincie steunt toekomstplannen Abdij van Berne

De norbertijnen van de Abdij van Berne hebben de provincie eind 2015 gevraagd mee te denken over de toekomst van de abdij. Voor de plannen die daaruit voortgekomen zijn, reserveert de provincie Noord-Brabant een bedrag van 1,8 miljoen euro. De herontwikkeling van de abdij gaat de komende dertig jaar in fasen gerealiseerd worden.

17de-eeuws Latijns brevier met schitterende gravures

De abdijbibliotheek heeft veel unica (boeken waarvan maar één exemplaar bekend is), vermoedelijk zelfs zo’n 30 – 40%. Één van die unica is een Latijns brevier, in 1698 door Fanciscus Muller gedrukt voor de Orde der Premonstratenzers.

Nieuwe uitgave Berne Media

Paters van de sociale actie. De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940 / Sengers, Erik. – [Heeswijk Dinther] : Berne Media, 2019

Page 2 of 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén